1. Hướng dẫn

Thông tin khách hàng đăng ký thành viên trên website https://denhatnem.vn khi mua hàng gồm:

Họ tên khách hàng – Số điện thoại – Địa chỉ – Email (nếu có). Mục đích: để liên lạc tư vấn lựa chọn đúng sản phẩm khách hàng cần & giao hàng đúng nơi.

Thông tin địa chỉ người nhận hàng, thông tin xuất hoá đơn. Mục đích: để giao hàng đúng nơi, xuất hoá đơn đúng thông tin.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về thông tin mình cung cấp. Ngoài ra, nếu thành viên phát hiện có một bên thứ ba sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu thì vui lòng báo ngay để công ty có biện pháp giải quyết kịp thời.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

* Xác nhận đơn hàng, tư vấn chọn đúng sản phẩm & giao hàng theo yêu cầu của Thành viên

* Xác định đúng quyền lợi phù hợp với từng Thành viên.

* Thông báo những chương trình ưu đãi dành cho Thành viên

3. Thời gian lưu trữ:

Dữ liệu Thành viên sẽ được lưu trữ bảo mật trên máy chủ của công ty. Ngoài ra, công ty sẽ hủy bỏ nếu Thành viên có đề nghị hủy bỏ thông tin của mình.

4. Tổ chức/cá nhân được tiếp cận dữ liệu Thành viên:

* Nhân viên đảm trách liên lạc với Thành viên

* Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện 1 phần dịch vụ của công ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp: Ví dụ đơn vị chuyển phát nhanh sản phẩm.

5. Phương thức để Thành viên tiếp cận & chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với công ty theo số zalo: 0946.620.880 hoặc email: denhatnem@gmail.com

6. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng:

* Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

* Khách hàng đảm bảo những thông tin mình đã cung cấp để đăng ký Thành viên. Công ty không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Thông tin đơn vị thu thập thông tin:

Cửa hàng Đệ Nhất Nệm

Mã số thuế: 0311725263
Địa chỉ: 484 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0946.620.880 – 0974.681.120
Email: denhatnem@gmail.com
Người đại diện: Mai Văn Luân