? Website: https://denhatnem.vn

☎️ Gọi mua hàng: 0946 620 880 (24/7)

?: Địa chỉ cửa hàng: 484, Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4

? Email: denhatnem@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/denhatnem/