Showing 1–12 of 16 results

Nệm bông mousse có độ êm tương đối trên bề mặt, lõi bông bên dưới được ép cứng giúp tạo nên 1 tấm nệm có độ em tương đối và cứng cáp.